Jeżeli chcesz brać udział w elektronicznym naborze skorzystaj z możliwości utworzenia podania do szkoły pierwszego wyboru. Możesz wykonać wiele takich prób - utworzyć wiele podań.

Po utworzeniu podania wydrukuj je, sprawdź czy zawiera poprawne dane, podpisz (musi się tam znaleźć również podpis rodzica/opiekuna) i zanieś do szkoły pierwszego wyboru w celu jego zarejestrowania.

Tylko jedno utworzone przez Ciebie podanie może byc zarejestrowane w systemie - to, które dostarczyłeś do szkoły pierwszego wyboru.
Sprawdź kartę:



Możesz dowiedzieć się jakie szkoły ponadgimnazjalne
biorą udział w naborze elektronicznym oraz
jaka jest ich oferta edukacyjna zaglądając do informatora.
2016/02/22 02:16 - Przydatne informacje
Gimnazjalisto! Zanim zaczniesz korzystać z naboru elektronicznego warto zapoznać się z ważnymi informacjami na stronach Wydziału Edukacji.

Otwórz stronę z ważnymi informacjami