Jeżeli chcesz brać udział w elektronicznym naborze skorzystaj z możliwości utworzenia podania do szkoły pierwszego wyboru. Możesz wykonać wiele takich prób - utworzyć wiele podań.

Po utworzeniu podania wydrukuj je, sprawdź czy zawiera poprawne dane, podpisz (musi się tam znaleźć również podpis rodzica/opiekuna) i zanieś do szkoły pierwszego wyboru w celu jego zarejestrowania.

Tylko jedno utworzone przez Ciebie podanie może byc zarejestrowane w systemie - to, które dostarczyłeś do szkoły pierwszego wyboru.
Sprawdź kartę:Możesz dowiedzieć się jakie szkoły ponadgimnazjalne
biorą udział w naborze elektronicznym oraz
jaka jest ich oferta edukacyjna zaglądając do informatora.
2018/05/14 08:00 - Ważne informacje
Gimnazjalisto! Ważne informacje dotyczące naboru znajdziesz na stronie Wydziału Edukacji.

PRZEJDŹ DO STRONY